Ważne wydarzenie w historii nasze parafii

Nasz Ksiądz Proboszcz Józef Nowak przechodzi na kapłańską emeryturę. Przez 36 lat mogliśmy korzystać z daru pięknego kapłaństwa. Takim kapłaństwem jest dla nas kapłaństwo Księdza Proboszcza Józefa Nowaka. Byliśmy i jesteśmy dumni z Twojej posługi wśród nas.

„Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – sierpień miesiącem daru abstynencji.

Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej abstynencji, to wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. kard Stefana Wyszyńskiego. W tym roku hasłem miesiąca trzeźwości są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”

Św. Krzysztof - patron kierowców

Pewnej nocy usłyszał, że dziecko prosi o przeniesienie na drugi brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął nieść. Dziecko stawało się coraz cięższe, tak że w pewnym momencie Św. Krzysztofowi groziło utonięcie. Dotarł jednak do drugiego brzegu i spytał "Kim jesteś?". Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.

„Myśl to święta i zbawienna modlić się za umarłych…”

Tradycyjnie w okresie wakacji na naszym cmentarzu parafialnym odprawiana jest Msza Święta za dusze zmarłych. Zapraszamy wszystkich wiernych, by modlitwą pomóc duszom naszych bliskich osiągnąć Niebo. Dusze naszych bliskich już nie mogą sobie same pomóc - liczą na naszą pomoc.

40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

„Chrystus naszą Paschą”, to hasło 40 Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, która rozpocznie się w środę 17 sierpnia 2022 r. Wszystkich, którzy chcą na nowo odkrywać działanie Boga w swoim życiu, a także doświadczyć atmosfery modlitwy i wspólnoty zapraszamy do wspólnego dziewięciodniowego pielgrzymowania do Tronu Jasnogórskiej Pani.

Uroczysta Msza św. i Festyn Parafialny – zdjęcia.

W sobotę 18 czerwca cała wspólnota parafialna dziękowała Panu Bogu za 45 lat kapłaństwa i 36 lat posługi pełnionej w naszej parafii Księdza Prałata Józefa Nowaka.

Uroczysta Msza św. i Festyn Parafialny już w najbliższą sobotę...

W najbliższą sobotę - 18.06.2022 r. - będziemy w naszej wojakowskiej parafii gościć Pasterza naszej diecezji - Księdza Biskupa Andrzeja Jeża. Ksiądz Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 15.00 i następnie procesji eucharystycznej wokół kościoła...