„Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za opiekuna”.

Święty Józef (hebr. Jehosep – Bóg przydał) był, zgodnie z przekazami Ewangelii, mężem Maryi. Św. Józef wywodził się z królewskiego rodu Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku i zarabiał na życie pracą jako cieśla oraz stolarz.

„Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie” dla milionów Polaków

Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu w Polsce jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1 743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata.

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

. Posypanie głów popiołem na początku Wielkiego Postu jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół uświadamia nam, że wszystko, co materialne i doczesne przemija. Bóg jest wieczny. Nas, ludzi, obdarował nieśmiertelną duszą i obiecał wieczną szczęśliwość w niebie. „Gromadźcie sobie skarby w niebie gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną” (Mt 6,20).

Sukces naszych ministrantów i lektorów

W sobotę, 18 lutego w Czchowie odbył Dekanalny Turniej Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza, w którym wzięli udział ministranci i lektorzy z naszej parafii.

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne.

W czwartek (16.02), w naszej parafii będzie nabożeństwo czterdziestogodzinne. Rozpocznie się ono wystawieniem Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 6.30, a zakończy się wieczorną Mszą św.

1,5 % podatku to 100% serca…

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.