Adwent; radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa.

„Spuście rosę niebiosa” - jest to modlitwa proroka Izajasza, błagającego Boga o rychłe przyjście Zbawiciela. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście.

Jesteśmy w domu naszej Matki

Jesteśmy w domu naszej Matki. Mamy u niej swój adres zamieszkania – zawsze. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu zawsze mamy możliwość powrotu do niej, do jej domu – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż

Rozpoczęła się 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

W środę (17 sierpnia) rozpoczęła się jubileuszowa 40 Piesza Pielgrzymka Tarnowska do Częstochowy. Z Placu Katedralnego w Tarnowie na Jasną Górę wyruszyło kilka tysięcy pątników. Pielgrzymów po zakończonej Mszy św.

Ważne wydarzenie w historii nasze parafii

Nasz Ksiądz Proboszcz Józef Nowak przechodzi na kapłańską emeryturę. Przez 36 lat mogliśmy korzystać z daru pięknego kapłaństwa. Takim kapłaństwem jest dla nas kapłaństwo Księdza Proboszcza Józefa Nowaka. Byliśmy i jesteśmy dumni z Twojej posługi wśród nas.

„Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – sierpień miesiącem daru abstynencji.

Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej abstynencji, to wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. kard Stefana Wyszyńskiego. W tym roku hasłem miesiąca trzeźwości są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”

Św. Krzysztof - patron kierowców

Pewnej nocy usłyszał, że dziecko prosi o przeniesienie na drugi brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął nieść. Dziecko stawało się coraz cięższe, tak że w pewnym momencie Św. Krzysztofowi groziło utonięcie. Dotarł jednak do drugiego brzegu i spytał "Kim jesteś?". Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.