Dziewczęca Służba Maryjna

Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.

Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,

broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.

Amen

 

 Jak żyć pięknie? Jak stać się świętym? Jan Paweł II odpowiada: „Spotkać Chrystusa, umiłować Go i sprawić, by Go inni miłowali”. A skoro nikt nie zna Jezusa Chrystusa lepiej niż Maryja i nikt z ludzi nie ma serca bardziej złączonego z Nim miłością niż Ona – nic dziwnego, że Ona jest najlepszym wzorem i pomocą w dążeniu do pięknego i świętego życia.

 

Grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej są pomocą w pogłębianiu wiary i wprowadzaniu jej w życie pod opieką i na wzór Maryi, Matki Bożej. Dziewczynki i dziewczyny ze szkoły podstawowej i gimnazjum należące do nich ćwiczą się w oddawaniu swojego serca Maryi i naśladowaniu Jej przez codzienne odmawianie powyższej modlitwy zawierzenia oraz wypełnianie 5 zadań dziecka Maryi, którymi są:

 

►przyjaźń z Jezusem,

posłuszeństwo,

►wspólnota,

►ofiara,

►radość.

 

Obecnie w naszej parafii w działalności grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej bierze udział 42 dziewcząt, której opiekunem jest

Ks. Leszek Sekuła.

 

Dziewczynki modlą się, uczą i bawią się na codwutygodniowych  wspólnych spotkaniach.Także na wiele innych sposobów wspólnie spędzają czas, spotykając się na ogniskach czy wycieczkach. W kościele służą w czasie nabożeństw Maryjnych w szczególniości: na majówkach oraz na październikowych różańcach.W czasie procesji noszą sztandary  oraz podejmują różne inne sposoby służby w kościele.