Uroczystość Objawienia Pańskiego

 Święto Trzech Króli to w polskiej tradycji jedno z najważniejszych świąt. Warto przy tym zauważyć, że Pismo Święte nie mówi o królach, a raczej o Mędrcach. Pokłon Jezusowi oddali Mędrcy ze wschodu, umownie nazwani: Kacper, Melchior i Baltazar. Nie byli to członkowie narodu Izraela. Świadczy to o wielonarodowości i o mocy Boga do jednoczenia wszystkich ludzi bez względu na wyznanie i miejsce zamieszkania.
Wg Ewangelii św. Mateusza podążali za "gwiazdą na Wschodzie", która zaprowadziła ich do Betlejem. Do Betlejem prowadziła ich gwiazda, jako głęboki w treści „symbol” życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem wiary. Mędrcy adorujący Dzieciątko Jezus, reprezentują właśnie tych ludzi różnych ras, języków i narodów, którzy pozdrawiają Boga w osobie Jezusa Chrystusa- Króla Wszechświata
.

Msze św. w naszym kościele  będą o godz. godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 16.00. Składka zbierana w tym dniu jest przeznaczona na misje.  Na Mszach św. poświęcenie kredy, złota, kadzidła i mirry. Nasza młodzież przygotowuje kredę i kadzidło, które w Święto Trzech Króli będą poświęcone. Dobrowolną ofiarą za nie składaną,  wesprzemy działalność Grupy Młodzieżowej. 6 stycznia to także Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego i Misyjny Dzień Dzieci. Kolędnicy misyjni spotykają się na Mszy św. o godz. 9.00.