Uroczystość Bożego Narodzenia

Drodzy siostry i Bracia! W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami". Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość.

            Życzymy wszystkim by łaska i moc przychodzącego Pana napełniła nas wszelkimi potrzebnymi łaskami, błogosławieństwem płynącym od Bożego Dzieciątka i prawdziwym pokojem, pośród wszelkich przeżywanych trudności i obaw o przyszłość. Niech nowo narodzony Boży Syn oświeca nas światłem swojej łaski, przemienia naszą codzienność i prowadzi do szczęścia i radości. Zechciejmy także otworzyć się na Jego działanie abyśmy coraz bardziej stawali się Jego wiarygodnymi świadkami. Życzymy tego z całego serca wszystkim mieszkańcom naszej parafii, wszystkim modlącym się w naszym Parafialnym kościele oraz tym, którzy przebywają tutaj w tych dniach gościnnie. Prosimy też, abyście przekazali te życzenia wszystkim tym, którzy nie mogą lub też jest im trudno dzisiaj przyjść do naszej świątyni. Chciejmy dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi, z którymi się spotkamy. Szczęść Boże!!!


Duszpaszterze