PROGRAM RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH WOJAKOWA 15 – 18.12.2022r.

Czwartek 15.12.2022r.

Godz.   7.00 – Msza św. z nauką ogólną dla rodziców.

Godz. 10.00 – Msza św. Roratnia z nauką dla Dzieci.

Godz. 11.00 – Adoracja Adwentowa dla dzieci jako przygotowanie do Świąt                                      Bożego Narodzenia.

Godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną dla rodziców.

Piątek 16.12.2022r.

Godz.   7.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Godz. 10.00 – Msza św. Roratnia z nauką dla Dzieci.

Godz. 11.00 – Adoracja Adwentowa z przygotowaniem dzieci do Sakramentu                                   Pokuty i pojednania.

Godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Godz. 18.00 – Nauka Rekolekcyjna dla Młodzieży.

Sobota 17.12.2022r.

Godz.  7.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

SPOWIEDŹ

Godz.   8.30 – 10.00

         10.00 – 10.30 – przerwa w spowiedzi

             11.00 – 12.00

Godz. 12.00 – Msza św. dla chorych połączona z udzieleniem Sakramentu                                         Namaszczenia Chorych

             12.00 - 14.30 – przerwa w spowiedzi

Godz. 14.30 – 16.00

         16.00 – 16.30 – przerwa w spowiedzi

             16.30 - 17.00

Godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

Godz. 18.00 – Nauka Rekolekcyjna dla Młodzieży.

Niedziela 18.12.2022r.

Godz.   7.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Godz.   9.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Godz. 11.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Godz. 16.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Renowacje Misji Świętych poprowadzi Ks. dr hab. Marek  Kluz, wykładowca UP JPII w Krakowie i Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII Sekcja w Tarnowie.