Uroczysta Msza św. i Festyn Parafialny – zdjęcia.

 W sobotę 18 czerwca cała wspólnota parafialna dziękowała Panu Bogu za 45 lat kapłaństwa i 36 lat posługi pełnionej  w naszej parafii Księdza Prałata Józefa Nowaka. Dziękujemy Panu Bogu za te  lata posługi kapłańskiej Księdza, za każdą Mszę Świętą, za Sakramenty Święte, nabożeństwa i modlitwę, za świadectwo piękna kapłańskiego powołania .

Foto – Mirek Karwala