Diecezjalny maraton modlitewny w intencji Ojczyzny

 W uroczystość Chrystusa Króla rozpoczęła się modlitewna sztafeta  „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” Do włączenia się w modlitwę apelował biskup tarnowski  Andrzej Jeż.  „Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa” – napisał w komunikacie bp Andrzej Jeż.

Sztafeta modlitewna obejmuje 200 parafii, w których działają Parafialne Odziały Akcji Katolickiej i będzie trwać  do 8 czerwca 2022 roku.

W poniedziałek 17 stycznia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wojakowej włączył się w diecezjalny maraton modlitewny w intencji Ojczyzny . Była Msza Św., rozważania oparte na nauczaniu Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy zanoszone do Pana Boga przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli patrona Polski.