Siedmiu nowych ministrantów

W niedzielę 14 listopada 2021 roku podczas Mszy świętej o 9.00 grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii powiększyło się o siedmiu nowych ministrantów, którzy przyjęli uroczyste błogosławieństwo i zostali dopuszczeni do posługi przy Chrystusowym Ołtarzu.

Nowym ministrantom gratulujemy, cieszymy się ich zapałem i zapewniamy o naszej modlitwie, aby gorliwie służyli Panu Bogu każdego dnia swojego życia.