W uroczystość Świętego Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

 16 października 1978 roku w ósmym głosowaniu trwające od 14 października konklawe wybrało na papieża arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłe-264 zwierzchnika Kościoła katolickiego, następcę Św. Piotra. 22 październik Kardynał Karol Wojtyła „z dalekiego kraju” sprawuje Msze Świętą na placu Świętego Piotra w Rzymie, która inauguruje nowy pontyfikat .

 Jakże aktualne są również dziś słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego podczas uroczystości inauguracji pontyfikatu "Nie lękajcie się drodzy bracia i siostry, przyjąć Chrystusa i Jego władzy. Dopomóżcie Papieżowi - dopomóżcie wszystkim, którzy chcą służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie lękajcie się - otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się - Chrystus wie, co jest we wnętrzu człowieka, tylko on jeden wie. A dzisiaj człowiek tak bardzo często nie wie, co w nim jest. Tak bardzo często jest niepewny sensu swojego życia na ziemi, miota się między zwątpieniem a rozpaczą. Pozwólcie - proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia - życia wiecznego."

Po 27 latach pontyfikatu Jan Paweł II "zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie, o godzinie  21,37. Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Liturgiczne święto, świętego Jana Pawła II przypada 22 października i ma rangę uroczystości.

W ten dzień Członkowie Akcji Katolickiej w Wojakowej odmawiając różaniec  z rozważaniem tajemnic Jana Pawła II oraz z oprawą Mszy Świętej uczcili patrona Akcji Katolickiej Jana Pawła II.

Święty Janie Pawle II wstawiaj się za nami i za naszą Ojczyzną.

Parafialny Oddział A.K w Wojakowej

Danuta Sławek