Dzień Papieski "Nie lękajcie się!"

W niedzielę 10 października 2021 r. przeżywaliśmy XXI Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem "Nie lękajcie się!" - są to jedne z pierwszych słów św. Jana Pawła wypowiedzianych po jego wyborze na Stolicę Piotrową. Ojciec Święty tymi właśnie słowami starał się dodać otuchy i odwagi...

Przez całą niedzielę gromadziliśmy przy relikwiach św. Jana Pawła II w naszej parafii. Wpatrując się w oblicze Papieża Polaka przypominaliśmy sobie jego nauczanie, jego wskazania pozostawione nam jako bezcenne dziedzictwo. O godzinie 15.00 na nabożeństwie różańcowym prowadzonym przez Akcję Katolicką naszej parafii modląc się do Matki Najświętszej rozważaliśmy fragmenty nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w organizację XXI Dnia Papieskiego i uczestniczyli we wspólnej modlitwie.