„MSZAŁ RZYMSKI”- „MISSALE ROMANUM’

„MSZAŁ RZYMSKI”- „MISSALE ROMANUM’ w języku łacińskim z 1882 roku /jeden z trzech egzemplarzy zachowanych w parafii Wojakowa/.

Księga używana była przez kapłanów do odprawiania Mszy Świętych w kościele rzymskokatolickim od soboru trydenckiego do II soboru watykańskiego. Dzieło pochodzi z zasobów odnalezionych na plebanii w Wojakowej.