Ogłoszenia parafialne

8. Od 1 do 8 listopada można raz dziennie zyskać odpust zupełny za jedną duszę w czyśćcu pod zwykłymi warunkami: Przyjęcie Komunii św., modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Św., nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych a także wyzbycie się przywiązania nawet do grzechu lekkiego.

9. Spotkanie młodzieży i wszystkich biorących udział w przygotowaniu inscenizacji z okazji Święta Niepodległości w piątek o godz. 19.00.

10. W sobotę o godz. 9.00 będzie spotkanie aspirantów.  

11. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz Bożego Błogosławieństwa na kolejne dni rozpoczętego dziś tygodnia.