Informacja o możliwości uczestnictwa we Mszach świętych:

 

 Kościół parfialny - transmisja na żywo

 

W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce,
Biskup Tarnowski w dniu 25.03.2020r. zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:

 

„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.

 

W odniesieniu do powyższej noty ustalamy:

1.    Na Mszę świętą o 6.30 i o 17.00 mogą przyjść do kościoła tylko dwie osoby z rodzin, które zamówiły intencję danej Mszy świętej. Dla tych osób będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Nikt inny nie może uczestniczyć we Mszy świętej.

 

2.    Wchodzimy do kościoła przez drzwi główne, które pozostają cały czas w pozycji otwartych.

 

3.    Msze święte o godzinie 6,30 , 17 (środa,czwartek, piątek) i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa o 20.30 są transmitowane przez Internet. Link do transmisji na stronie internetowej parafii: www.parafia-wojakowa.pl
Zachęcamy do korzystania i duchowej łączności z całą wspólnotą parafialną.

 

4.    O możliwości spowiedzi świętej będziemy informować w niedzielnych ogłoszeniach na 29. marca 2020.