W niedzielę Msza Św. na cmentarzu

Tradycyjnie w okresie wakacji na naszym cmentarzu parafialnym odprawiana jest Msza Święta za dusze zmarłe. W tym roku Msza Św. na cmentarzu będzie celebrowana 21 lipca o godzinie 10.

Wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II do kościoła w Wojakowej.

Z inicjatywy brata Jana Grzegorza Pacuta, marszałka bractwa w okresie panowania króla kurkowego Zbigniewa Kwatera ,,Binarnego", kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Wojakowej wyróżniony został przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, b. metropolitę krakowskiego, przekazaniem (translacją) relikwii św. Jana Pawła II.

Nauczyciele przed Tronem Matki Bożej

„Żeby dojść do człowieka, trzeba wyjść z siebie, trzeba odbyć do niego pielgrzymkę, trzeba być tym, który tam był, który doświadczył tego, jak pięknie jest być z Bogiem, i jak pięknie jest być człowiekiem”

Rektor KUL wręczył Ks. Andrzejowi dyplom doktorski

W dniu 17.06.2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskie Ks. Andrzeja Jasnosa. Po wygłoszonym autoreferacie przez Ks. Andrzeja, przedstawionych recenzjach oraz przeprowadzonej dyskusji Rada Naukowa KUL postanowiła nadać broniącemu tytuł naukowy doktora.

Życzenia imieninowe dla Księdza Jana

Z okazji imienin Księdzu Janowi cała Wspólnota Parafialna składa najpiękniejsze życzenia: opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny, wielu łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej i w życiu osobistym.

Uroczystość Bożego Ciała

Zdjęcia z Uroczystości Bożego Ciała - parafia Wojakowa (foto Mirek Karwala)