Dla Tej, co nie zginęła…

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w naszej gminie zostały zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej, Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej, pod patronatem Wójta Gminy Iwkowa Bogusława Kamińskiego. Uroczystość miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Wojakowej i połączona była z uroczystym zakończeniem Roku Józefa Kosakowskiego.

100 – lecie odzyskania niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Uroczystość Wszyskich Świętych

"Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją" Łuk. 20:38. 1 listopada mamy uroczystość Wszystkich Świętych. Można powiedzieć, że to święto tych, którzy już są w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się myśli - “Świętem Zmarłych”. W religii chrześcijańskiej nie ma święta zmarłych, bo nie ma kultu śmierci. Kiedy mówimy o świętych, to mówimy o wiecznie żyjących, zbawionych. A następujący po nim 2 listopada, Dzień Zaduszny, jest po to, byśmy mogli modlitwą pomagać naszym bliskim dostać się do nieba.

92. Światowy Dzień Misyjny – Tydzień Misyjny

21 października Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. Rozpoczyna on Tydzień Misyjny, któremu będzie towarzyszyć hasło: "Pełni Ducha i posłani”. Niedziela Misyjna jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Katolicy na całym świecie otaczają modlitwą i wspomagają materialnie misyjne dzieło Kościoła.

Ważne informacje dotyczące wyjazdu na pogrzeb taty Ks. katechety.

Msza Święta pogrzebowa celebrowana będzie w sobotę 20 października o godzinie 12,30 w kaplicy w Szczereżu (parafia Łącko). O godzinie 12 rozpocznie się różaniec za duszę śp. Stanisława. Osoby, które chcą jechać na uroczystość pogrzebową zapraszamy na parking przy kościele na godzinę 10,30. Na parkingu będą podstawione autobusy. Osoby, wyjeżdżające na pogrzeb własnymi samochodami i posiadają wolne miejsca również zapraszamy na parking przy kościele na godzinę 10,30.