Ojciec Święty pobłogosławił dzwon wykonany przez polską fundację ,,Życiu Tak”

Podczas audiencji generalnej w Watykanie Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił dzwon noszący imię ,,Głos Nienarodzonych”. Wykonała go polska fundacja ,,Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia NMP.

X Tydzień Wychowania – 13-19 września pod hasłem “Budujmy więzi”

"Chcemy zaprosić Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a także wszystkich, dla których nieobojętna jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży do refleksji nad fundamentalną rolą jaką w naszym życiu pełnią relacje z Bogiem i bliźnimi"

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Rodzi się bowiem Ta, która - jak śpiewamy w jednej z pieśni maryjnych - została „przed wiekami przejrzana i za Matkę wybrana, Jezusowi Chrystusowi Niepokalana” (pieśń Witaj, Święta...). Kościół, ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta słowami liturgii: „Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

Pierwsza od pół roku audiencja z udziałem wiernych

Ojciec Święty Franciszek powiedział, że Porozumienia Sierpniowe przed czterdziestoma laty dały początek zmianom politycznym w Polsce i w Europie.

Obłóczyny siostry Moniki

W dniu 24.08.2020 roku w Częstochowie dwie Siostry postulantki zostały przyjęte do nowicjatu: s. M. Monika /Monika Czyżycka/ z Dobrociesza i s. M. Daniela /Volhe Rahatsevich/ z BIAŁORUSI