Spod płaszcza Matki Bożej w świat

Już po raz 30 Kolędnicy Misyjni z Wojakowej zostali posłani

W święto Świętego Szczepana w parafii Wojakowa ks. prałat Józef Nowak posłał Małych Kolędników Misyjnych. W tym roku jest  ponad 70 osób – mówi ks. Leszek Sekuła wikariusz parafii – są to uczniowie szkół w Wojakowej i Dobrocieszu. Kolędnicy tworzą małe zespoły po 8 osób, tak by mogli dotrzeć do każdego domu na terenie parafii. Wśród Kolędników zobaczyć można anioły, pasterzy, Świętego Józefa, Maryję z  Dzieciątkiem, Mędrców ze Wschodu, ale także i dzieci przebrane w stroje typowe dla Afryki czy Chin. Przygotowania trwają już od początku grudnia – wskazuje opiekun PDDM w Wojakowej Iwona Czyżycka-Duda – każda grupa posiada scenkę, którą przedstawiają podczas kolędowania, dzieci idąc od domu do domu śpiewają kolędy. Nasza kolęda misyjna to dzieło całych rodzin – dodaje Barbara Kurzydło drugi opiekun grupy misyjnej. W przygotowania strojów, rekwizytów zaangażowani są rodzice, ale też i dziadkowie. Moją gwiazdę wykonał dziadek, babcia, a także mama w sumie to wszyscy się dołączyli to jej zrobienia – dodaje Kacper przebrany za pasterza z ruchomą tradycyjną gwiazdą kolędniczą.

Pierwszym miejscem kolędowania już tradycyjnie staje się plebania, gdzie wszystkie grupy wraz z duszpasterzami i rodzicami wspólnie śpiewają kolędę, a także otrzymują słodki podarunek od Księdza Prałata. Wizyta Kolędników Misyjnych w domach parafian to wielka radość nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, którzy chętnie i z zaciekawieniem otwierają nie tylko swoje drzwi, ale i serca na potrzeby misji.

ks. dr Andrzej Jasnos