Izba Regionalna

Gazda i Gaździna zapraszają….

Sięgnąć do swoich korzeni, to nie znaczy uczynić krok do tyłu, ale patrzeć na przeszłość z perspektywy czasu i docenić historię pokoleń, której wszyscy jesteśmy twórcami. Człowiek bez elementów historii jest jakby zawieszony
w próżni, ona nadaje sens jego życiu i działaniom. "Kto nie zna historii swego kraju, swego miasta i wioski, to jakby, swego ojca i matki nie znał" /ks. Piotr Skarga/ Takie hasło przyświecało pomysłodawcy i założycielowi izby regionalnej
w Wojakowej.

Inicjatorem tego dzieła jest ksiądz prałat Józef Nowak, pełniący ponad trzydzieści lat funkcję proboszcza parafii Wojakowa, który przez lata gromadził sprzęty i narzędzia gospodarcze związane z dawnym życiem na wsi i pracą rolników. Mieszkańcy natomiast oddawali swoje rodzinne pamiątki, dokumenty, przedmioty codziennego użytku chcąc je ocalić od zapomnienia, przekazać ich historię oraz wzbogacić wiedzę o naszym regionie. Wszystko po to, żeby pamięć o nich została przekazana młodszym pokoleniom.

Na przestrzeń muzealną zostały wykorzystane pomieszczenia gospodarcze parafii, gdzie stworzono trzy izby oraz wykorzystano balkon typu loggia,
w których eksponowane są przedmioty codziennego użytku pochodzące
z dawnych czasów. Cała ekspozycja liczy ponad 200 eksponatów różnego rodzaju. W pomieszczeniach wyeksponowane zostały przedmioty codziennego użytku i narzędzia przybliżające życie na dawnej wsi. Cepy, drewniane widły do siana, sierpy, nosidła do noszenia wody tzw. kormysła, drewniane łopaty; zestaw narzędzi ciesielskich: piły, topory, ośniki; naczynia klepkowe: maśniczki, cebrzyki, konwie, dzieże; naczynia do mierzenia objętości: garnce, korce i miarki. Dalej naczynia dłubane: niecki i koryta. Na kolejnych regałach znajdują się zbiory lamp naftowych i karbidowych, żelazka (na duszę, węgiel), magielnice, prasy do sera, kufry i skrzynie, plecione koszyki, kobylnice, młynki do pieprzu, soli, stare księgi liturgiczne i wiele, wiele innych. Ułożone tematycznie przedmioty stworzyły niepowtarzalny klimat przypominający życie w dawnej wsi.

W 2017 r. pojawiła się możliwość skorzystania z pomocy unijnej z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przy poparciu proboszcza ks. Józefa Nowaka i władz Gminy Iwkowa  złożono wniosek na utworzenie i modernizację Izby Pamięci i otrzymano środki. Dzięki współpracy grupy seniorów, Akcji Katolickiej, którzy przepracowali społecznie ponad 300 godzin, został przeprowadzony  remont pomieszczeń, wykonano regały i półki na eksponaty, odświeżono zbiory, merytorycznie i fizycznie opracowano ekspozycję. W pracach brało udział także STOWARZYSZENIE „WOJAKOWA”. Ksiądz prałat Józef Nowak całość zbiorów przekazał parafii Wojakowa, a opiekę pełni Akcja Katolicka działająca przy parafii.

Uroczyste otwarcie izby regionalnej Gaza i Gaździna zapraszają… będzie miało miejsce 12 sierpnia 2018 r. – biskup tarnowski Andrzej Jeż dokona poświęcenia obiektu.

 Izba Pamięci tworzy lokalną perełkę kultury, o której nie wolno zapomnieć. Odpowiednia konserwacja oraz dbałość o eksponaty będzie warunkować możliwość długoletniego przekazywania następnym pokoleniom wielkiej historii o życiu i pracy naszych przodków.

Każdy, kto chce poznać historię życia i chociaż w pewnym stopniu wyobrazić sobie pracę naszych dziadów i pradziadów powinien odwiedzić to miejsce, w którym obiekt i jego eksponaty służą do pogłębiania wiedzy historycznej. Kameralny nastrój sprawi, że wyjdzie stąd ubogacony niezapomnianymi wrażeniami.