Wizyta duszpasterska w tym tygodniu

13.01. 2020 poniedziałek od godziny  12 : Wojakowa Podgórki część I od p. Stanisława Bodka do p. Augustyna Błoniarczyka.

14.01.2020 wtorek od godziny 14; Wojakowa Podgórki część II od p. Jachnów do p. Stanisławy Włudyka.

15.01 2020 środa od godziny 14; Wojakowa domy nad drogą od Porąbki w stronę Kościoła od p. Łagoszów do p. Czesława Fitrzyka

16.01.2020 czwartek od godziny 13; Domy pod drogą od Porabki w stronę Kościoła - od p. Burdackich do p. Szotów.

17.01.2020 piątek od godziny 14; Poczekaj, Półrolki od  p. Janusza Pajora do p. Rafała Pławeckiego.

18.01.2020 sobota od godziny 8; Wojakowa przy drodze- od Kozin po stronie rzeki do p. Mariana Karpiela.(z ewentualną przerwą na koncert od 15,30 do 18)

19.10.2020 niedziela od godziny 12; Wojakowa domy przy drodze-od Kozin po stronie szkoły do p. Haliny Stachura.