Uroczystość Wszyskich Świętych

"Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją" Łuk. 20:38.

1 listopada mamy uroczystość Wszystkich Świętych. Można powiedzieć, że to święto tych, którzy już są w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się myśli - “Świętem Zmarłych”. W religii chrześcijańskiej nie ma święta zmarłych, bo nie ma kultu śmierci. Kiedy mówimy o świętych, to mówimy o wiecznie żyjących, zbawionych.
A następujący po nim 2 listopada, Dzień Zaduszny, jest po to, byśmy mogli modlitwą pomagać naszym bliskim dostać się do nieba.


 Nabożeństwa - Parafia Wojakowa

1. XI.2018 (czwartek)
Msze Święte godz. 7, 9, 11
o godzinie 14 Msza Święta na cmentarzu.

2.XI 2018  (piątek)
Msze Święte o godz. 7, 10 (procesja na stary cmentarz) i o godzinie 17.