XI Tydzień Biblijny

Pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: “Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12), w niedzielę 5 maja 2019 r. obchodzimy w Kościele w Polsce 3. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, inaugurujący XI Tydzień Biblijny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. W tym roku przedmiotem lektury jest Ewangelia według św. Jana. Celem tej inicjatywy jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu osobistym wiernych oraz w życiu całego kościoła. Tydzień Biblijny jest obchodzony od 2009 roku z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem.